Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Đoàn viên, thanh niên góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 10/3, Ban Thường vụ Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của đoàn viên, thanh niên đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Hội nghị nhằm phát huy vai trò của đội ngũ công chức, viên chức, nghiên cứu viên trẻ trong việc phản biện, góp ý, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh được ý kiến, nguyện vọng, vì lợi ích nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước nói chung và TP nói riêng.

Sau khi nghe nội dung khát quát về những điểm mới của Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, các đoàn viên, thanh niên đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến gắn với lĩnh vực chuyên môn tại đơn vị. Đoàn Sở Tài chính nêu ý kiến liên quan đến Hội đồng thẩm định giá đất; Đoàn Sở Xây dựng góp ý về 4 vấn đề: Mục đích sử dụng đất; Quy hoạch đất; Tài chính đất; Thủ tục hành chính về đất.

Đoàn Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM góp ý ở Điều 4 Dự thảo quy định về áp dụng pháp luật. Theo đó, trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật Đất đai và Luật khác thì thực hiện theo quy định của Luật Đất đai, trừ một số trường hợp nhất định. Cần xác định được trường hợp nào cần ưu tiên lợi ích Nhà nước, trường hợp nào cần ưu tiên lợi ích cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân, người yếu thế khi Nhà nước là chủ thể ban hành pháp luật.

Theo Khoản 2, Điều 89, việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Nội dung này được dự thảo Luật giao Chính phủ quy định chi tiết. Khi xây dựng các văn bản hướng dẫn, Chính phủ cần quy định rõ tiêu chí đánh giá điều kiện sống của nơi tái định cư, và hướng dẫn việc xác định tổ chức độc lập có chức năng thẩm định về điều kiện sống của người có đất bị thu hồi.

Đoàn Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM góp ý Điều 60: Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cần bổ sung quy định về điều kiện cơ sở hạ tầng, diện tích tối thiểu đối với trường hợp cho phép chuyển mục đích sử dụng đất…

M.Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo