Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024

Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường:

Đổi mới quản trị doanh nghiệp, phát triển bền vững

Cấp ủy khóa mới ra mắt và chụp hình lưu niệm với các đại biểu khách mời.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 12/5, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ đã lãnh đạo Công ty thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra như: Giữ tốc độ tăng trưởng bình quân từ 10% đến 12%/năm của nhiệm kỳ; lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu phấn đấu đạt 8% đến 12%/năm. Nộp ngân sách đầy đủ, đúng quy định, tài chính của Công ty an toàn, lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn của nhà nước tại Công ty. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch - tài chính các năm trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra và chỉ tiêu cấp trên giao.

Đảng ủy đã lãnh đạo Công ty giữ vững vị thế trong ngành, đảm bảo doanh thu, nộp ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu kế hoạch Bộ Tài nguyên và Môi trường giao. Lợi nhuận, thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước.

Về xây dựng Đảng, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ đảm bảo về thủ tục và chất lượng theo yêu cầu vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ với số lượng là 73/60 (vượt 21,7% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ). Đảng bộ Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường được công nhận nhiều năm liền đạt vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; kiện toàn bộ máy quản lý, đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, tổ chức sản xuất hiệu quả. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao khả năng nghiên cứu ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu Công ty mạnh trong ngành nghề kinh doanh chính. Chủ động ứng dụng thành quả của cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu; không ngừng cải thiện, chăm lo đời sống, thu nhập của người lao động; xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Xây dựng Công ty phát triển bền vững, đồng thuận, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương.

Đại hội đã thống nhất bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty. Cấp ủy khóa mới đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, trong đó đồng chí Đào Đức Hưởng được bầu là Bí thư Đảng ủy Công ty.

Tại Đại hội cũng đã bầu 40 đồng chí là đại biểu chính thức và 4 đồng chí là đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thái Ngọc


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo