Chủ Nhật, ngày 3 tháng 3 năm 2024

Khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương

Bí thư Đảng ủy Khối Lương Văn Nhiền phát biểu tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 22/11, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương. Tham dự hội nghị, có đồng chí Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí là cán bộ chủ chốt, cấp ủy các chi bộ, Đảng bộ cơ sở thuộc Khối.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Lương Văn Nhiền đã quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 125-QĐ/TW ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập; một số nội dung của Quy định số 124-QĐ/TW ngày 4/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 125-QĐ/TW, Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa triển khai thực hiện Quy định số 125-QĐ/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Đồng thời rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc của đảng bộ, chi bộ cơ sở phù hợp với Quy định số 125-QĐ/TW, trong đó chú trọng thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy.

Diệu Bình


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo