Thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2024

Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II báo cáo tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 29/2, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Đồng chí Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VH-TT-DL chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II đã báo cáo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VH-TT-DL Lương Văn Nhiền yêu cầu các cấp ủy cơ sở, 2 đoàn thể trực thuộc Khối tổ chức khẩn trương quán triệt Chuyên đề năm 2024, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVC-NLĐ về nội dung cốt lõi trong Chuyên đề toàn khóa, nội dung về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện trong năm 2024.

Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VH-TT-DL Lương Văn Nhiền trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng đợt ngày 3/2/2024 cho đồng chí Phan Nhứt Dũng. Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VH-TT-DL Lương Văn Nhiền trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng đợt ngày 3/2/2024 cho đồng chí Phan Nhứt Dũng.

Tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2024 gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Thành phố, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong năm 2024. Đồng thời, các cấp ủy cơ sở tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; lãnh đạo triển khai thực hiện các mẫu đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, hàng năm; thực hiện báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và tập trung xét, bình chọn các gương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2021 - 19/5/2024.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng đợt ngày 3/2/2024 cho đồng chí Phan Nhứt Dũng, đảng viên Chi bộ Hành chính sự nghiệp, Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu điện ảnh TPHCM.

Diệu Bình


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo