Thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2024

Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND TP trước Kỳ họp lần thứ 17 của HĐND Thành phố khóa X

(Thanhuytphcm.vn) - Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Văn bản số 544/HĐND-VP ngày 19 tháng 6 năm 2024 về việc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp lần thứ 17 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố tại Văn bản nêu trên, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố đã tổng hợp lịch tiếp xúc cử tri của 24 tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố. Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông tin lịch tiếp xúc cử tri của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố này đến quý độc giả.

Tải lịch tiếp xúc cử tri tại đây.

ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TPHCM


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo