Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò nòng cốt, trách nhiệm của đảng viên thuộc lĩnh vực giáo dục

Chi bộ sinh viên 5, Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 24/5, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề sinh hoạt chi bộ mẫu thuộc loại hình chi bộ giáo dục tại Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM. Đồng chí Thái Thị Bích Liên, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tham dự và chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham dự, lắng nghe và góp ý buổi sinh hoạt chi bộ mẫu thường kỳ tháng 5 của Chi bộ sinh viên 5, Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM.

Tại buổi sinh hoạt chi bộ, các đảng viên trong chi bộ đã sinh hoạt nội dung thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình”; báo cáo tình hình tư tưởng và triển khai văn bản của Đảng và của Đảng ủy cấp trên; báo cáo kết quả hoạt động tháng 4 và dự thảo nghị quyết tháng 5/2024; tổng hợp các ý kiến thảo luận, kết luận nội dung sinh hoạt, đánh giá chất lượng sinh hoạt định kỳ… Các đảng viên chi bộ cũng báo cáo, chia sẻ về tạo nguồn và phát triển nguồn kết nạp đảng viên trong chi bộ.

Qua nội dung sinh hoạt chi bộ mẫu, một số đại biểu góp ý buổi sinh hoạt chi bộ đã thể hiện đầy đủ nội dung theo quy định; nhiều đảng viên có ý kiến góp ý về vấn đề liên quan đến nắm bắt tư tưởng chính trị đảng viên, sinh viên. Nhìn chung, các nội dung đều bám theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy; có định hướng gợi mở để đảng viên trao đổi thảo luận, tạo sự sôi nổi trong chi bộ. Tuy nhiên, theo Quy định 02 đối với những chi bộ trên 30 đảng viên thì thời gian sinh hoạt cần bảo đảm 120 phút, đồng thời cần bảo đảm để các nội dung các đảng viên đều tham gia phát biểu đóng góp ý kiến,…

Sau khi các đại biểu góp ý về chương trình sinh hoạt chi bộ mẫu, đồng chí Thái Thị Bích Liên nhấn mạnh, hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, vị trí của chi bộ, sinh hoạt chi bộ, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng thời giúp cho các cấp ủy, bí thư chi bộ nắm vững các nguyên tắc, quy định về quy trình, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn 02 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về nội dung sinh hoạt và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua đó góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, trách nhiệm của đảng viên thuộc lĩnh vực giáo dục trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Đồng chí Thái Thị Bích Liên cũng cho biết trong thời gian qua, Thành ủy TPHCM luôn quan tâm công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cụ thể, Thành ủy có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ. Qua khảo sát, các cấp ủy, đơn vị sự nghiệp đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và các cấp ủy cũng xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy tiếp tục được đổi mới… Tuy nhiên, việc chấp hành các nguyên tắc và ý thức kỷ luật của một số cấp ủy, của tổ chức đảng cũng còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát cũng chưa được triển khai thực hiện thường xuyên, chậm phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh trong chi bộ…

Qua hội nghị sinh hoạt chi bộ mẫu, các góp ý tại hội nghị, đồng chí Thái Thị Bích Liên đề nghị, các đồng chí cấp ủy rút ra bài học kinh nghiệm, tùy vào vai trò vị trí tham gia đóng góp cho sinh hoạt chi bộ ở đơn vị ngày càng tốt hơn. Đối với loại hình chi bộ sinh viên thuộc Đảng bộ Khối Đại học Quốc gia, cơ cấu loại hình chi bộ sinh viên, hầu hết là chi bộ ghép các phòng; chi bộ sinh viên, nhưng hầu hết cấp ủy, chi ủy đều là cán bộ của trường. Điều này, cho thấy Đảng ủy quan tâm đến nâng cao chất lượng chi bộ, thể hiện vai trò lãnh đạo của cấp ủy chi bộ.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Thái Thị Bích Liên phát biểu tại hội nghị Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Thái Thị Bích Liên phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Thái Thị Bích Liên đề nghị, Đảng ủy Khối Đại học Quốc gia cần quan tâm quy định mới của Trung ương đối với loại hình đảng bộ trong đơn vị sự nghiệp và nhanh chóng cụ thể hóa, điều chỉnh bổ sung quy chế hoạt động của Đảng ủy trong giai đoạn mới; tiếp tục triển khai quy định của Trung ương, Thành ủy về những quy định về nêu gương của cán bộ đảng viên, về chuẩn mực đạo đức của đảng viên trong thời kỳ mới.

Đồng thời, Đảng ủy Khối Đại học Quốc gia cần đề xuất, quan tâm, tăng cường công tác quản lý đảng viên, kiểm tra giám sát tình hình đảng viên, phân công đảng ủy viên tham gia sinh hoạt chi bộ, nắm tình hình của chi bộ, nắm bắt tâm tư để kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cấp trên giải quyết. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối Đại học Quốc gia tiếp tục quan tâm làm tốt hơn công tác phát triển đảng viên trong sinh viên; cần có sự liên thông từ cấp ủy địa phương, cấp bộ đoàn với các trường trong công tác tạo nguồn phát triển đảng. Cấp ủy cần tạo nguồn, quan tâm đào tạo rèn luyện để có bí thư, phó bí thư chi bộ là sinh viên, tạo nguồn cấp ủy có trình độ năng lực lãnh đạo đảng viên là sinh viên.

Đồng chí Thái Thị Bích Liên cũng mong trong thời gian tới những buổi sinh hoạt chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng, giữ vững nền nếp sinh hoạt chi bộ, phê bình và tự phê bình, nắm chắt tình hình đảng viên, quan tâm, động viên đảng viên, khi đủ điều kiện thì chuyển sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn, đảng viên thể hiện vai trò, trách nhiệm khi tham gia sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò gương mẫu trong tham gia phong trào. “Chi bộ vững mạnh là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng đảng viên, từ môi trường sinh hoạt chi bộ giúp đảng viên rèn luyện, qua đó phòng chống sự suy thoái trong cán bộ, đảng viên” - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Thái Thị Bích Liên nhấn mạnh.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo