Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024

Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, hiến kế thực hiện các công trình

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung phát biểu tại Hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 10/1, Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023.

10 kết quả nổi bật

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Hàng Thị Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã báo cáo những kết quả nổi bật của Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP năm 2022, trong đó có 10 kết quả nổi bật.

Theo đó, một trong những hoạt động nổi bật là Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã phát động trong toàn Đảng bộ Khối thực hiện đợt thi đua 90 ngày chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP (03/7/2007 - 03/7/2022). Kết quả, có 68 công trình thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đã được cấp ủy cơ sở đăng ký và thực hiện, 24 công trình tiêu biểu được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối biểu dương và khen thưởng. Đảng viên Đảng bộ khối đã đóng góp trùng tu, tôn tạo Khu di tích Đảng ủy các cơ quan Dân - Chính - Đảng Trung ương Cục miền Nam và thực hiện 2 công trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; phát triển 112 đảng viên mới kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối và tổ chức lễ kết nạp 15 đồng chí tiêu biểu nhất tại công trình được đảng viên của Khối đóng góp trùng tu, tôn tạo tại Trung ương cục miền Nam.

Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo tổ chức cơ sở Đảng thực hiện chủ đề năm 2022 Đảng bộ TP. Tập trung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Namcủa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cùng với đó là tập trung kiện toàn tổ chức Đảng, chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc, quy hoạch cấp ủy, công tác phát triển đảng viên mới. Kết nạp 406 đảng viên/400 chỉ tiêu (tỷ lệ đạt 102%).

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã tăng cường và tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa sai phạm, đồng thời xử lý nghiêm đảng viên sai phạm. Cùng với lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội điểm cấp TP của Hội Cựu chiến binh Khối và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP đã tập trung lãnh đạo công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và đổi mới hoạt động các đoàn thể Khối…

Đồng chí Hàng Thị Thu Nga phát biểu tại Hội nghị Đồng chí Hàng Thị Thu Nga phát biểu tại Hội nghị

Tập trung xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Năm 2023, Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở Đảng, các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối, đoàn thể Khối thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại từng cơ quan, đơn vị; khắc phục các tồn tại, hạn chế của năm 2022.

Cùng với đó là lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; 2 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Khối.

Đồng thời, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả kết luận số 01-KL/TW; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Tập trung xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, một trong những nhiệm vụ quan trọng là lãnh đạo giải quyết tốt các nguồn thông tin phản ánh theo Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy và giám sát việc thực hiện quy định 1374 tại cấp ủy cơ sở đảng. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong việc chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở trong các loại hình cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính trong Đảng tại Đảng bộ Khối, các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Khối và cơ sở đảng.

Phát biểu Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, phụ trách Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP đề nghị, các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP tập trung thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ năm 2023, trong đó đồng chí nhấn mạnh đến việc thực hiện chủ đề năm 2023 về Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”; phát động phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung mong muốn các đồng chí, từng đảng ủy cơ sở phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, có đóng góp, hiến kế thực hiện các công trình cùng Đảng bộ Khối và TP có công trình thật ý nghĩa chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và công trình tiến tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030; và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo