Thứ Tư, ngày 19 tháng 6 năm 2024

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công TP Thủ Đức

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công; thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, xin lỗi người dân, doanh nghiệp và kịp thời khắc phục đối với các trường hợp để xảy ra chậm trễ, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ TTHC; đồng thời, thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm TTHC, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục; thực hiện nghiêm việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC; thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và người đứng đầu phải thường xuyên tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp; chấm dứt tình trạng không trả lời hoặc trả lời chung chung, không cụ thể, không rõ ràng dứt khoát, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Song song đó, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc rà soát, lựa chọn TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần năm 2023-2024; tập trung tái cấu trúc quy trình nội bộ giải quyết TTHC, xây dựng quy trình điện tử; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục; nghiêm cấm việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa hoặc chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo đúng quy định; 100% UBND phường, xã, thị trấn triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; tập trung đẩy mạnh rà soát, mạnh dạn đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ TTHC, quy định không cần thiết làm phát sinh chi phí, nhất là của người dân, doanh nghiệp tại các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là pháp luật chuyên ngành.

Chủ tịch TPHCM cũng yêu cầu tăng cường phân cấp, ủy quyền, nâng cao năng lực thực thi công vụ các cấp, tăng cường giám sát kiểm tra, đôn đốc trong giải quyết thủ tục, giảm tầng nấc trung gian và nhanh chóng, kịp thời chấm dứt tình trạng kéo dài thời gian giải quyết qua nhiều cơ quan, đơn vị; phải theo dõi sát, kịp thời nắm bắt và xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm gây tốn kém chi phí, thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Thông tin và truyền thông rà soát, hoàn thành việc kết nối, tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ giữa các Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của TP với Cổng Dịch vụ công quốc gia; không để tiếp diễn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện cập nhật trên nhiều hệ thống, gây lãng phí thời gian, chi phí, nguồn lực, giảm năng suất lao động. Sở Tài chính tham mưu UBND TP miễn, giảm phí và lệ phí trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử từ nay đến năm 2025 để khuyến khích người dân dùng dịch vụ công trực tuyến.

M.Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo