Thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2022

Câu hỏi 46

Hỏi: Đoàn giám sát do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy A thành lập để giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thưòng vụ Đảng ủy Công ty X (Công ty X là doanh nghiệp nhà nước). Qua giám sát, Đoàn giám sát phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty. Vậy, trong trường hợp này Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có thẩm quyền trực tiếp ra quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hay phải báo cáo và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm?

Trả lời: Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 12, Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2017 về giám sát trong Đảng quy định xử lý kết quả giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp như sau:

“b) Qua giám sát, nếu phát hiện đối tượng giám sát có dấu hiệu vi phạm thì quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp câu hỏi nêu, Đoàn giám sát do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy A thành lập, quá trình giám sát phát hiện đối tượng giám sát có dấu hiệu vi phạm thì báo cáo Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy A xem xét, ra quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo thẩm quyền, không phải báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

(Trích từ phần Hỏi - Đáp của Tạp chí Kiểm tra Trung ương)

Phòng Tham mưu – Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo