Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đồng chí Trần Kim Yến chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chuyên viên cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của các tổ chức thành viên theo hướng thiết thực, cụ thể, sát thực tiễn, tạo sự đồng thuận, tập hợp đông đảo các giới, các tầng lớp tham gia vào các cuộc vận động xây dựng cộng đồng dân cư tự quản, đoàn kết, văn minh, nghĩa tình, bảo vệ môi trường, tình làng nghĩa xóm, xây dựng địa phương phát triển ngày càng vững mạnh…” – Đó là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tại Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức ngày 3/7.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Phát biểu bế mạc tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá, với tinh thần nghiêm túc, đoàn kết và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 13 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khóa XI đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đã được đề ra.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, tại hội nghị, các ủy viên đã hiệp thương kết nạp 1 tổ chức thành viên mới là Hội Cựu Công an nhân dân TPHCM; kiện toàn 15 Ủy viên Ủy ban; đồng thời hiệp thương chọn cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, góp phần nâng cao hơn nữa vai trò, vị trí tổ chức Mặt trận trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã thảo luận thống nhất rất cao về mặt chủ trương, nâng số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP với số lượng là 150 ủy viên trong nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận đã góp phần tích cực cùng TP thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; đảm bảo thực hiện đồng bộ đối với việc thực hiện chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội, chính sách bảo trợ xã hội, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện dân chủ, củng cố niềm tin, giữ mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp.

Đồng thời, hệ thống Mặt trận các cấp TP đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả nhiều mô hình mới, nhất là chú ý lấy nhân dân làm chủ thể để triển khai các cuộc vận động triển khai nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực… Đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp đã chủ động đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất các cá nhân tiêu biểu tham gia vào MTTQ Việt Nam TP và các cấp ngày càng phát huy được uy tín, kinh nghiệm, trí tuệ, tâm huyết đối với công việc của Mặt trận, của xã hội, góp phần xây dựng MTTQ Việt Nam các cấp, của TP ngày càng vững mạnh. Qua đó, vai trò, vị thế, uy tín của Mặt trận ngày càng được khẳng định và nâng cao.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chân thành cảm ơn các tổ chức thành viên, các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam ở các cấp, Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư đã có nhiều cố gắng, đoàn kết, nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm vì công tác của Mặt trận. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc mong rằng cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp tiếp tục quan tâm để công tác của hệ thống Mặt trận TP ngày càng vững mạnh, hòa chung vào sự thành công trong lãnh đạo, phát triển TP.

Chú ý hậu kiểm tra, giám sát, các kiến nghị sau giám sát

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị hệ thống MTTQ các cấp TP tập trung nỗ lực tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam TP lần thứ XII. “Đây là sự kiện rất quan trọng của TP, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong việc quy tụ, phát huy dân chủ, chăm lo dân sinh, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vai trò nòng cốt trong đại diện cho các diễn đàn của các tầng lớp nhân dân trên mọi lĩnh vực, từ đó vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của TP”- đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã biểu quyết thống nhất các nội dung tại hội nghị Các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã biểu quyết thống nhất các nội dung tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị hệ thống MTTQ các cấp TP tiếp tục quán triệt nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các chủ trương của Trung ương, của TP và của địa phương, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp gắn với thực hiện Chương trình hành động số 48 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết 43 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 20 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng trên địa bàn TP trong giai đoạn hiện nay nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam giữ vai trò nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân nỗ lực toàn diện hơn, tham gia xây dựng TPHCM trở thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh, xác định sâu sắc trong việc xây dựng không gian vật chất, không gian về văn hóa, tinh thần gắn liền với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo hướng ích nước, lợi dân, hướng thiện và phát triển cộng đồng gắn với việc vận động tham gia xây dựng chung sức phát triển kinh tế - xã hội của TP để TPHCM ngày càng có chất lượng sống tốt hơn, văn minh, hiện đại, nghĩa tình vì hạnh phúc của người dân.

Ngoài ra, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của các tổ chức thành viên theo hướng thiết thực, cụ thể, sát thực tiễn, tạo sự đồng thuận, tập hợp đông đảo các giới, các tầng lớp tham gia vào các cuộc vận động xây dựng cộng đồng dân cư tự quản, đoàn kết, văn minh, nghĩa tình bảo vệ môi trường, tình làng nghĩa xóm, xây dựng địa phương phát triển ngày càng vững mạnh…

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu MTTQ các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, cụ thể hóa và thực chất trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội sâu sắc hơn, tránh phô trương hình thức, nhất là chú ý hậu kiểm tra, giám sát; chú ý quan tâm tới các kiến nghị sau giám sát; phối hợp tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân để tháo gỡ, giải quyết xác đáng các vấn đề dân sinh ngay tại địa phương và ở cơ sở, các hoạt động mọi lĩnh vực công tác của hệ thống MTTQ TP cần chú ý giải pháp, động lực gắn liền với tuyên dương, biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt ở mọi mặt đời sống xã hội.

Tại hội nghị, các ủy viên đã biểu quyết thống nhất báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; hiệp thương thông qua số lượng, cơ cấu Đề án nhân sự của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa XII, nhiệm kỳ 2024 2029.

Long Hồ

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo