Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Phát huy tốt các phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn phát biểu chỉ đạo tại đại hội

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 7/7, Đảng bộ Nhà máy thuốc lá Bến Thành Craven “A” tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy - Ban Giám đốc Nhà máy đã lãnh đạo tập thể cán bộ đảng viên, người lao động cùng đồng hành vượt qua khó khăn thách thức, phát huy tối đa các nguồn lực để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản suất kinh doanh. Từng bước thực hiện việc cải tiến trong quản lý sản xuất, đẩy mạnh công tác đào tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm tối ưu hóa nguồn lực hiện có, đáp ứng nhu cầu sản xuất tinh gọn, hiệu quả. Phát huy tốt các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong cán bộ, đảng viên, người lao động, từ đó góp phần cải thiện môi trường làm việc, tăng năng suất lao động, hạn chế đến mức thấp nhất hao hụt nguyên phụ liệu trong sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã phối hợp tốt với Ban Giám đốc Nhà máy thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên, người lao động; từ đó quan tâm cũng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kịp thời đề xuất kiến nghị lãnh đạo Tổng Công ty quan tâm giải quyết các khó khăn vướng mắc của Nhà máy…

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ đề ra mục tiêu: Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy trí tuệ và tinh thần đoàn kết của tập thể; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị Tổng Công ty giao. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, an toàn tài sản, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy. Xây dựng Nhà máy với đội ngũ công nhân có tay nghề cao, có nhiều sáng kiến, cải tiến trong công việc. Tập thể cán bộ công nhân viên gắn kết, tạo đồng thuận cao vượt qua khó khăn. Hàng năm có 25% trở lên chi bộ trực thuộc xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm Đảng bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhà máy và các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên đều đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc. Lãnh đạo hai tổ chức đoàn thể thực hiện tốt việc phát động các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hàng năm có từ 5 sáng kiến trở lên áp dụng hiệu quả trong sản xuất….

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn tặng hoa chúc mừng cấp ủy khóa mới Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn tặng hoa chúc mừng cấp ủy khóa mới

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đánh giá: Những kết quả đạt được của Nhà máy trong thời gian qua đã góp phần thực hiện định hướng chiến lược phát triển của Tổng Công ty.

Khẳng định trong giai đoạn tới, Tổng Công ty sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, hỗ trợ Nhà máy một cách toàn diện để Nhà máy thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đề nghị căn cứ điều kiện năng lực thực tế và các chỉ tiêu nhiệm vụ do Tổng Công ty giao, Nhà máy cần xác định rõ các chỉ tiêu cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025; giải pháp tập trung khai thác thị trường, tìm kiếm khách hàng.... để có kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm. Đặc biệt, cần tiếp tục nỗ lực, đoàn kết thống nhất cao, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hướng đến sinh hoạt chi bộ phải thực chất, phải đổi mới phương thức lãnh đạo hoạt động của Đảng bộ và 2 tổ chức đoàn thể mới có thể đáp ứng yêu cầu tình hình mới và để đạt được mục tiêu cuối cùng là: tiếp tục chăm lo đời sống, lợi ích chính đáng của người lao động, tạo sự gắn bó, an tâm làm việc cho người lao động.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà máy nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 8 đồng chí (khuyết 1 đồng chí). Đồng chí Nguyễn Quang Lợi, Phó Giám đốc Nhà máy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới.

Hồng Thúy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo