Thứ Bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2023

Quận 7 đề ra 5 chỉ tiêu với 30 nội dung trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Đồng chí Hoàng Minh Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 11/1, UBND Quận 7 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quận năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Võ Khắc Thái, Bí thư Quận ủy; Hoàng Minh Tuấn Anh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận.

Trong năm 2023, UBND Quận đề ra 19 nhiệm vụ trọng tâm, 5 chỉ tiêu cụ chính với 30 nội dung cụ thể trên các lĩnh vực: kinh tế; xã hội; đô thị - môi trường; an ninh quốc phòng; cải cách hành chính. Về lĩnh vực kinh tế gồm 1 chỉ tiêu lớn với 4 nội dung, tiêu biểu là phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các thành phần kinh tế do quận quản lý từ 12% trở lên; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt ít nhất 97% nguồn vốn ngân sách TP giao... Lĩnh vực xã hội gồm có 1 chỉ tiêu lớn với 4 nội dung, tiêu biểu: đầu tư nâng cấp, vận hành 4 trạm y tế phường hoạt động theo mô hình nguyên lý y học gia đình; thực hiện và hoàn thành 8 công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu của chương trình giảm nghèo bền vững năm 2023, phấn đấu đạt 100% thoát hộ nghèo, 90% thoát hộ cận nghèo…

Lĩnh vực đô thị có nhiều nội dung thực hiện nhất, với 1 chỉ tiêu được đề ra và 10 nội dung thực hiện, tiêu biểu như hoàn thành 3 đồ án quy hoạch phân khu (sau khi được UBND TP phê duyệt); phấn đấu mở rộng nâng cấp tối thiểu 10 hẻm, nâng cấp, cải tạo 4 cửa xả, cống xả; hoàn thành 100% việc xác lập hồ sơ pháp lý và xây dựng phương án quản lý sử dụng nhà và đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn...

Về cải cách hành chính gồm có 1 chỉ tiêu với 8 nội dung, tiêu biểu: công bố và vận hành Trung tâm Điều hành đô thị thông minh Quận 7; xây dựng, thực hiện đề án sắp xếp lại khu phố theo quy định của TP; nâng cao tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn quận đạt trên 95%...

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đồng chí Hoàng Minh Tuấn Anh đề nghị các phòng ban, đơn vị tập trung, đeo bám quyết liệt, mạnh dạn đột phá thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là trong công tác quản lý, chỉnh trang đô thị. Từng thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị cần thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành; đặc biệt đối với những nội dung Quận đã kiến nghị, cần chủ động chuẩn bị sẵn sàng mọi hồ sơ, thủ tục liên quan để khi được UBND TP chấp thuận chủ trương sẽ bắt tay làm ngay. Phòng Quản lý đô thị, UBND 10 phường cần tập trung quản lý trật tự xây dựng, tập trung ứng dụng công nghệ trong quản lý, không để phát sinh xây dựng không phép. Đối với 50 công trình mà Quận 7 đã đăng ký để thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng chí Hoàng Minh Tuấn Anh đề nghị các đơn vị cần quan tâm tập trung thực hiện ngay từ đầu năm 2023, phải đề ra mốc thời gian, phương hướng cụ thể và có đánh giá tiến độ thực hiện theo định kỳ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Khắc Thái nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề để Quận 7 tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP và Quận nhiệm kỳ 2020 – 2025. Từ đó, UBND Quận, các phòng, ban, đơn vị cần tập trung nỗ lực ngay từ đầu năm, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm, phân công chi tiết theo từng lộ trình cụ thể và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Bên cạnh đó, mỗi đơn vị cần quyết liệt, trách nhiệm hơn nữa trong việc khắc phục những hạn chế trong năm 2022. Về các nhiệm vụ cụ thể trong năm 2023, đồng chí Võ Khắc Thái đề nghị tập trung công tác chỉnh trang đô thị mà trọng tâm là hoàn thành 3 đồ án quy hoạch phân khu của Quận sau khi được UBND TP phê duyệt; tiếp tục đề ra những phương hướng, giải pháp phù hợp để đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ngoài ra, cần tăng cường công tác giám sát của MTTQ các cấp đối với các nhiệm vụ, nội dung công việc trực tiếp liên quan đến quyền lợi người dân.

Gia Bảo


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo