Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

Quận 9: Đảm bảo liên tục, thông suốt, hiệu quả các công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp

Quang cảnh hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 5/1, Quận ủy Quận 9 tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM. Tham dự có các đồng chí: Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Trần Văn Bảy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9.

Theo kế hoạch của Quận ủy Quận 9, công tác tuyên truyền Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân; chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nắm rõ nội dung, tạo sự ổn định thống nhất khi thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bắt từ ngày 1/1/2021 cho đến khi bộ máy hành chính mới đi vào hoạt động ổn định.

Công tác sắp xếp bàn giao nhân sự thực hiện từ ngày 4/1 đến trước ngày 7/2/2021. Công tác sắp xếp bàn giao hồ sơ công việc, cơ sở vật chất thực hiện trước ngày 7/2/2021. Công tác thanh quyết toán về tài chính khẩn trương triển khai thực hiện việc thanh quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Sở Tài chính. Việc sắp xếp các cơ quan trực thuộc ngành dọc đóng trên địa bàn thực hiện trước ngày 25/1/2021. Thay đổi con dấu, bảng tên, biển hiệu thực hiện trước ngày 1/2/2021.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9 Trần Văn Bảy đề nghị các cơ quan, đơn vị phải thực hiện việc thống kê, kiểm kê theo từng ngành, lĩnh vực, đảm bảo chính xác, đồng bộ, kịp thời đúng quy định của pháp luật. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền ký biên bản tổng hợp chung, giao nhận giữa các bên. Các cơ quan chuyên môn thực hiện việc thống kê, kiểm kê theo từng ngành, lĩnh vực đảm bảo đúng quy định.

Đồng chí cũng đề nghị Thủ trưởng các Ban Đảng Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Văn phòng Quận ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận, các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Ủy ban nhân dân 13 phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm các công việc còn tồn đọng trước khi bàn giao; lập danh mục các công việc đang triển khai thực hiện chưa xong để bàn giao; tập trung giải quyết các công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp đảm bảo liên tục, thông suốt, hiệu quả, ổn định từ nay đến khi bàn giao. Thời gian thực hiện: trước ngày 25/1/2021.

Trước đó, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 9 đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM; nhiệm vụ của Ban chỉ đạo nhằm thực hiện chuyển giao trách nhiệm quản lý giữa các đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; công tác giải quyết kiến nghị, yêu cầu và hồ sơ hành chính của người dân và tổ chức được đảm bảo tiến độ, thông suốt.

Hiệp Thọ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo