Thứ Ba, ngày 19 tháng 11 năm 2019

Quy định 195-QĐ/TW ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo