Thứ Sáu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Tập trung triển khai Chương trình chuyển đổi số của CNS

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 6/1, Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (CNS) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 2023. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan.

Năm 2022, tổng doanh thu của CNS đạt 4.761.670 triệu đồng (trong đó, Công ty mẹ: 3.660.904 triệu đồng); lợi nhuận trước thuế: 414.189 triệu đồng (trong đó, Công ty mẹ: 311.946 triệu đồng); nộp ngân sách: 3.107.228 triệu đồng (tong đó, Công ty mẹ: 3.053.163 triệu đồng).

Doanh thu không có thuế tiêu thụ đặc biệt toàn Tổng Công ty ước đạt 6.198,14 tỷ đồng, hoàn thành 96% so với kế hoạch nội bộ năm 2022, bằng 105,27% so với năm 2021, bằng 115,73% so với năm 2020. Trong đó: Công ty mẹ và 03 Công ty TNHH MTV 100% vốn Tổng Công ty ước thực hiện được 5.061,67 tỷ đồng, đạt 106,30% kế hoạch đăng ký UBND TP, bằng 107,92% so với năm 2021, bằng 117,41% so với năm 2020.

Lợi nhuận toàn Tổng Công ty ước đạt 403,79 tỷ đồng, hoàn thành 87,35% so với kế hoạch nội bộ năm 2022, bằng 130,59% so với năm 2021, bằng 132,96% so với năm 2020. Nộp ngân sách toàn Tổng Công ty ước đạt 3.165,92 tỷ đồng, hoàn thành 98,50% so với kế hoạch nội bộ năm 2022, bằng 101,86% so với năm 2021, bằng 118,65% so với năm 2020.

Trong năm 2022, Tổng Công ty rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Tổng Công ty để đảm bảo sự vận hành hiệu quả toàn hệ thống; tiếp tục triển khai chương trình chuyển đổi số của Tổng Công ty; Xây dựng Chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm (2021-2025) trình UBND TP; tiếp tục rà soát, khắc phục một số doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công ty hoạt động kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ kéo dài, có nguy cơ mất an toàn tài chính; đảm bảo vốn của Tổng Công ty đầu tư có hiệu quả, bảo toàn và phát triển; tập trung chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc hiện nay tại các Công ty liên kết trong giai đoạn từ năm 2020 trở về trước có vốn góp của Tổng Công ty và các Công ty được UBND TP giao.

Về công tác xây dựng Đảng, trong năm 2022, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 41 đảng viên mới (chỉ tiêu đề ra là 40). Tổ chức tốt công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy; công tác triển khai phù hợp tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới tại CNS.

Toàn cảnh hội nghị Toàn cảnh hội nghị

Về kế hoạch nhiệm vụ năm 2023, Tổng Công ty sẽ triển khai các giải pháp để nâng cao công tác tham mưu của các phòng ban chuyên môn, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, tăng cường ứng dụng các công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của CNS. Phấn đấu năm 2023 tổng doanh thu thực hiện 3.906,42 tỷ đồng (không có thuế tiêu thụ đặc biệt), bằng 100,80% so với ước thực hiện năm 2022. Trong đó, lợi nhuận thực hiện 326,14 tỷ đồng, bằng 100,66% so với ước thực hiện năm 2022. Nộp ngân sách thực hiện 3.056,82 tỷ đồng, bằng 100% so với ước thực hiện năm 2022...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đề nghị Tổng công ty bám sát nhu cầu của thị trường và dự báo để chủ động ứng phó kịp thời. Đồng thời thực hiện các biện pháp cấu trúc, sắp xếp, phát động phong trào thi đua để nâng cao hiệu quả, năng suất, chất lượng và hiệu quả của từng đơn vị. Tập trung triển khai Chương trình chuyển đổi số của Tổng Công ty và các công ty thành viên. Đồng thời, nâng cao trình độ quản trị kế toán, tài chính tại Tổng Công ty và các Công ty có vốn góp của Tổng Công ty.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cũng đề nghị Tổng Công ty tiếp tục hoàn thiện Đề án “Cơ cấu lại của Tổng Công ty giai đoạn 2022 - 2025” theo chỉ đạo của UBND TP để được phê duyệt và thực hiện. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ trên toàn hệ thống Tổng Công ty và nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch đăng ký thi đua, kế hoạch tài chính năm 2023 của Tổng Công ty.

Gia Khánh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo