Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Chi bộ Công ty TNHH Một Thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao TPHCM

Tiếp tục làm tốt vai trò chủ đầu tư, có chính sách quy tụ nguồn nhân lực và chiến lược đào tạo phù hợp tình hình mới

Phó Bí thư Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn Chu Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng cấp ủy khóa mới.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 25/6, Chi bộ Công ty TNHH Một Thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao TPHCM (thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH Một Thành viên) tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Chu Tiến Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH Một Thành viên đã tham dự và chỉ đạo đại hội.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM, Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV (từ tháng 4/2017 đến nay), Chi bộ Công ty TNHH một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao TPHCM đã luôn bám sát Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Cơ quan (nhiệm kỳ 2015-2020), các nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy Cơ quan giao; Nghị quyết của Đảng ủy Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015-2020; cùng thực hiện các chỉ tiêu tài chính của Tổng Công ty - chủ sở hữu giao đã luôn khẳng định vai trò nòng cốt lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện để các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Đảng bộ đi vào thực tế tại Công ty. Công tác đảng luôn được gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chính vì vậy, Công ty đã liên tục đạt được những thành quả, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung trong xây dựng và phát triển Khu Công nghệ cao TPHCM.

Trong bối cảnh kinh tế TPHCM nói riêng và cả nước nói chung, trong nhiệm kỳ, tập thể Chi ủy, Chi bộ, Ban Lãnh đạo Công ty đã luôn đoàn kết, thống nhất từ chủ trương đến hành động, giữ vững ổn định hoạt động Công ty, ổn định tiền lương, chính sách, chế độ cho người lao động theo quy định để người lao động an tâm công tác và cùng nhau thích ứng, vượt qua khó khăn thách thức của cuộc khủng hoảng. Công ty đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu tài chính chủ sở hữu giao qua các năm 2015, 2016, 2017; riêng năm 2018 và 2019 không hoàn thành vì các nguyên nhân khách quan, trong đó nguyên nhân trọng yếu là không có nguồn vốn hoạt động vì khoản công nợ dự án tái định cư Khu công nghệ cao (chiếm 90% vốn điều lệ) chưa thu hồi được, kéo dài từ năm 2016 đến nay.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Chu Tiến Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn nhấn mạnh, để mở ra hướng đi, chiến lược mới đưa Công ty phát triển ổn định và bền vững, trong thời gian tới, Chi bộ cần tập trung củng cố sự đoàn kết, thống nhất từ lãnh đạo chủ chốt đến cán bộ, đảng viên trong toàn chi bộ; đảm bảo mối quan hệ giữa Chi ủy và Hội đồng thành viên, Giám đốc theo Quy chế; phát huy sức mạnh tập thể và đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Tổng Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc phương châm sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt – coi đây là bài học, là nguyên nhân quan trọng giúp Công ty tháo gỡ khó khăn, giải quyết những hạn chế yếu kém, đi vào ổn định và phát triển.

Cùng đó, phải thường xuyên phát huy tính chủ động, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong Công ty, đi đôi với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Cốt lõi quan trọng là sau khi kiểm tra phải có kết luận và giải pháp xử lý cụ thể, chính xác và kịp thời. Sau kiểm tra phải có sự theo dõi và giúp đỡ tập thể, cá nhân thực hiện kết luận kiểm tra. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn luôn nhận thức đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực và vừa là giải pháp trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Phải xây dựng đầy đủ các văn bản pháp lý của Công ty để làm hành lang pháp lý bội bộ cho mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục làm tốt vai trò chủ đầu tư, chứng minh hiệu quả của dự án, chủ động đề xuất, liên thông dòng vốn của công ty mẹ (góp vốn, đầu tư vào các dự án); mạnh dạn bằng pháp lý, bằng truyền thông thu hồi khoản nợ công; có chính sách quy tụ nguồn nhân lực và chiến lược đào tạo (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) phù hợp tình hình mới. Xây dựng nền tảng cơ sở vật chất; đẩy mạnh áp dụng công nghệ và thay đổi phương thức trong cung cấp dịch vụ, bảo trì công trình và tiện ích công cộng trong các khu công nghiệp.

Đại hội đã bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 3 đồng chí. Đồng  chí Nguyễn Đức Hiền - Giám đốc Công ty, tái đắc cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguyễn Tuấn Phong


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo