Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

Đội ngũ cán bộ chủ chốt phải đủ khả năng, năng lực đưa TPHCM phát triển trong điều kiện mới

Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu tại phiên họp.

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 5/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Tiểu ban, Tổ giúp việc Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Thực hiện các kế hoạch một cách toàn diện, sát sao từng khâu

Phiên họp đã thông qua Quyết định thành lập Tiểu ban Nhân sự và Tổ giúp việc của Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tiếp đó, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Thành ủy viên, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã trình bày dự thảo Kế hoạch công tác của Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XII.

Sau khi lắng nghe các ý kiến thảo luận tại phiên họp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã phát biểu kết luận phiên họp. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã nhấn mạnh đến ý nghĩa quan trọng của việc chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là nhân tố bảo đảm cho thành công của Đại hội Đảng các cấp của Đảng bộ TP và triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Nghị quyết đã đề ra.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã nhấn mạnh đến một số nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu Ban Chấp hành các cấp ủy đảng, quán triệt trong Tiểu ban Nhân sự TP và các cấp ủy đảng cơ sở. Đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý, đây là vấn đề cần nhận thức thấu đáo, thực hiện các kế hoạch một cách toàn diện, sát sao từng khâu, từng việc, từng mốc thời gian nhất định.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự đã được Đảng bộ TP thực hiện từ sớm, có quá trình liên tục, gắn kết chặt chẽ với công tác cán bộ của Đảng bộ TPHCM, vì vậy khi triển khai công tác nhân sự cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XII tinh thần này cần được quán triệt lại cho sâu sắc, nhuần nhuyễn ở các khâu, các việc làm cụ thể; đòi hỏi phải bám sát và đảm bảo các nguyên tắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, phân công cán bộ, bố trí nhân sự lãnh đạo của các cơ quan trong hệ thống chính trị TP. Về mặt phương pháp, tiếp cận, đánh giá cán bộ có đổi mới để phát hiện người có đức, tài, có triển vọng phát triển để đưa vào nhiệm kỳ tới. Đội ngũ cán bộ chủ chốt cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tầm nhìn 2045 phải đáp ứng tiêu chí cơ bản để đủ khả năng, năng lực đưa thành phố phát triển trong điều kiện mới.

Nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu các thành viên của Tiểu ban Nhân sự suy nghĩ, lắng nghe; toàn tâm, toàn ý hết sức khách quan khi nhận xét cán bộ; bám sát kế hoạch; từng đồng chí chấp hành nghiêm sự phân công; nắm vững và tuân thủ về nguyên tắc, điều lệ, quy chế của Đảng; bám sát hướng dẫn quy định của Trung ương, mọi hoạt động phải vì lợi ích chung, trung thực vô tư, trong sáng. Đồng chí cũng đề nghị, phải thường xuyên quan tâm hướng dẫn, nhắc nhở, uốn nắn đối với công tác chuẩn bị nhân sự và tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhất là những việc cụ thể cơ sở, cấp quận, huyện đang tập trung tháo gỡ, thực hiện.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Các đại biểu tham dự phiên họp.

Luôn có tinh thần đổi mới, sáng tạo

Cùng với các tiêu chuẩn chung của Đảng đã quy định, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh đến 7 tiêu chí đánh giá cán bộ để lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, phải kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, của dân tộc; đạo đức phải trong sáng, lối sống lành mạnh, gương mẫu trong công việc và cuộc sống; trung thực, chân thành, trách nhiệm, có tinh thần phục vụ nhân dân, luôn đặt việc phục vụ nhân dân lên cao nhất. Có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu, kiến thức sâu, rộng, được đào tạo cơ bản về lĩnh vực lãnh đạo, quản lý; đòi hỏi trình độ thực tế của một cán bộ.

Về kỹ năng lãnh đạo quản lý, có khả năng xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển dài hạn của TP; biết cách huy động, phát huy và quản lý, điều hành có hiệu quả các nguồn lực của TP; có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp và xử lý những tình huống phát sinh một cách linh hoạt, kịp thời.

Nhấn mạnh yêu cầu có kinh nghiệm thực tiễn, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, cán bộ bố trí cho nhiệm kỳ tới phải là người đã qua thử thách ở các vị trí lãnh đạo cần thiết, có kinh nghiệm thực tiễn của TP, phải có hiểu biết sâu về tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa của TP.

Cùng với đó, mỗi cá nhân phải luôn có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; luôn tìm tòi mọi cách hữu hiệu, áp dụng kỹ thuật, đổi mới sáng tạo vào phát triển TP; biết lắng nghe, tôn trọng và phát huy sức mạnh tập thể, xây dựng đội ngũ đoàn kết, tạo môi trường làm việc dồi dào năng lượng tích cực; có tư duy chiến lược và tầm nhìn dài hạn, trong đó, phải có tầm nhìn chiến lược, có khả năng dự báo và hoạch định kế hoạch dài hạn cho sự phát triển của thành phố; am hiểu tình hình và xu thế phát triển của thế giới, khu vực… từ đó, vận dụng vào điều kiện của TP để học tập, sáng tạo và phát triển.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, TPHCM đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như những yêu cầu đặt ra đối với TP nhằm thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương dành cho TP, tạo sự phát triển đột phá, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề cập đến yêu cầu, xây dựng phương hướng công tác nhân sự Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và cấp ủy các cấp, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh đến tinh thần khẩn trương, tích cực, cầu thị, đúng theo hướng dẫn, bảo đảm Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp trực thuộc Đảng bộ TP có chất lượng, đáp ứng cơ bản yêu cầu của TP trong giai đoạn mới. Trước hết là tuân thủ hướng dẫn của Trung ương, trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và tính kế thừa hợp lý.

Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XII không chỉ là nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự, mà nhiệm vụ này là của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các cấp; phải hết sức quan tâm, dày công phối hợp chuẩn bị, xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, then chốt. Do đó, phải tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch, gắn với việc đang thực hiện kế hoạch kiện toàn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, chủ động phát hiện đề xuất các nhân tố mới; thường xuyên điều chỉnh, bổ sung quy hoạch điều động phân công cho phù hợp.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo