Thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 chức danh do HĐND TPHCM bầu

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ bỏ phiếu tín nhiệm đối với 31 nhân sự chủ chốt của TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 7/12, tại kỳ họp thứ 13, HĐND TPHCM đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và thông báo kết quả 31 chức danh do HĐND TP bầu.

Sau khi HĐND TP bỏ phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu, đại biểu Lê Minh Đức, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND TP, Trưởng ban kiểm phiếu đã thông báo kết quả kiểm phiếu.

Kết quả này gồm 31 lãnh đạo chủ chốt được lấy phiếu, gồm 5 người thuộc khối HĐND và 26 người khối UBND TP. Theo đó, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ và Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Nguyễn Văn Nam có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất cùng 73 phiếu.

Theo Nghị quyết 96/2023 của Quốc hội, TPHCM lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND TP bầu hoặc phê chuẩn. Cụ thể, các đại biểu HĐND TPHCM sẽ bỏ phiếu tín nhiệm đối với 31 lãnh đạo chủ chốt, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng ban của HĐND TP; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND TP.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với 31 nhân sự chủ chốt của TPHCM Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với 31 nhân sự chủ chốt của TPHCM

Kết quả phiếu tín nhiệm thể hiện rõ số phiếu và tỉ lệ tương ứng với 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp.

Cụ thể:

1. Khối HĐND TPHCM

STT

Họ tên

Chức danh

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

1

Nguyễn Thị Lệ

Chủ tịch HĐND TP HCM

73

6

2

2

Lê Trương Hải Hiếu

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách

67

12

2

3

Cao Thanh Bình

Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội

66

12

3

4

Nguyễn Thị Thanh Vân

Trưởng Ban Đô thị

66

15

0

5

Phạm Quỳnh Anh

Trưởng Ban Pháp chế

70

9

2

 

2. Khối UBND TPHCM

STT

Họ tên

Chức danh

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

1

Phan Văn Mãi

Chủ tịch UBND TP HCM

69

10

2

2

Võ Văn Hoan

Phó Chủ tịch UBND TP HCM

64

14

3

3

Dương Anh Đức

Phó Chủ tịch UBND TP HCM

59

17

5

4

Bùi Xuân Cường

Phó Chủ tịch UBND TP HCM

66

14

1

5

Ngô Minh Châu

Phó Chủ tịch UBND TP HCM

69

12

0

6

Nguyễn Việt Dũng

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

52

23

6

7

Đặng Minh Đạt

Chánh Thanh tra thành phố

56

24

1

8

Huỳnh Văn Hạnh

Giám đốc Sở Tư pháp

65

16

0

9

Nguyễn Thị Ánh Hoa

Giám đốc Sở Du lịch

66

15

0

10

Đinh Minh Hiệp

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

50

27

4

11

Nguyễn Văn Hiếu

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

59

22

0

12

Trần Quang Lâm

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

49

25

7

13

Lê Thị Huỳnh Mai

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

52

16

13

14

Lê Hồng Nam

Giám đốc Công an thành phố

71

10

0

15

Nguyễn Văn Nam

Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố

73

8

0

16

Huỳnh Văn Hồng Ngọc

Trưởng Ban Dân tộc thành phố

44

33

4

17

Nguyễn Thanh Nhã

Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc

44

27

10

18

Huỳnh Thanh Nhân

Giám đốc Sở Nội vụ

52

22

6

 

19

Trần Hoàng Quân

Giám đốc Sở Xây dựng

56

20

5

20

Lâm Đình Thắng

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

57

21

3

21

Nguyễn Toàn Thắng

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

47

25

9

22

Lê Văn Thinh

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

50

26

5

23

Đặng Quốc Toàn

Chánh Văn phòng UBND TP HCM

50

28

3

24

Trần Thế Thuận

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

44

32

5

25

Tăng Chí Thượng

Giám đốc Sở Y tế

69

12

0

26

Bùi Tá Hoàng Vũ

Giám đốc Sở Công thương

55

23

3

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo