Thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024

Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có nền nếp, hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Đồng chí Phan Văn Giang gặp gỡ các đại biểu tham dự Hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 7/12, tại TPHCM, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP giai đoạn 2019 - 2023; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM trong thời gian tới.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Cùng dự, về phía Ban Thường vụ Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng tham dự có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên gặp gỡ các đại bểu tham dự Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Nên gặp gỡ các đại bểu tham dự Hội nghị.

Về phía TPHCM tham dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Công tác quân sự, quốc phòng địa phương đã không ngừng nâng cao về chất lượng

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gửi lời cảm ơn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, các đơn vị trong quân đội cũng như các đơn vị đứng chân trên địa bàn suốt thời gian qua đã quan tâm sâu sát và phối hợp chặt chẽ với TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ, công tác quốc phòng và an ninh thời gian qua đã được các cấp ủy, chính quyền của TP luôn quan tâm, quán triệt, triển khai thực hiện gắn với phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội. Đặc biệt qua 4 năm triển khai phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, công tác quân sự, quốc phòng địa phương đã không ngừng nâng cao về chất lượng, đạt nhiều kết quả quan trọng. TP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các kế hoạch, chiến lược quan trọng của Trung ương, Bộ Chính trị đề ra. Cùng với đó là quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang TP vững mạnh toàn diện, phát triển theo phương châm cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ, trong cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19 vừa qua, sự phối hợp, hỗ trợ sâu sắc toàn diện và kịp thời của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quận khu 7, các lực lượng đứng chân trên địa TP cũng như được phân công phối hợp đã đến TP thực hiện hành động mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng, góp phần vào việc kiểm soát dịch bệnh. Điều đó thể hiện được trách nhiệm cao cả, tình nghĩa sâu sắc, mệnh lệnh của trái tim; là một minh chứng sống động về phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, về mối quan hệ hợp tác, phối hợp hành động, nhất là trong thời khắc cam go, khắc nghiệt.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã tri ân sâu sắc về những tình cảm, sự phối hợp, hỗ trợ to lớn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các lực lượng trong toàn quân với TPHCM suốt thời gian qua.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân vừa quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về chiến lược bảo Tổ quốc trong tình hình mới, việc triển khai công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM là hết sức quan trọng và cần thiết.

Trao đổi một số nội dung của Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên mong muốn các đại biểu tham dự hội nghị, nghiên cứu, trao đổi vấn cốt lỗi chính, những vấn đề phải giải quyết ngay trước mắt cũng như mang tính lâu dài.

Phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đường lối chính sách

Theo các báo cáo tại Hội nghị, thời gian qua, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có nền nếp, hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hai bên đã tập trung phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển một số ngành công nghiệp có tính lưỡng dụng, sẵn sàng chuyển sang phục vụ nhiệm vụ quốc phòng khi có yêu cầu. Chủ động trao đổi tình hình, phối hợp hướng dẫn, thẩm định chặt chẽ, đúng quy định về mặt quốc phòng đối với các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, phối hợp lãnh đạo tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng nhận thức tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang TP; tuyên truyền, giáo dục về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam, mối quan hệ giữa quốc phòng với an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới với phòng ngừa bạo loạn, lật đổ chế độ từ bên trong, giữa phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân với giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn; qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, nhân dân về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ XHCN, nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Hai bên đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, tăng cường lực lượng, phương tiện bảo đảm an sinh xã hội, phòng chống dịch Covid-19, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ ở các cấp chặt chẽ, sáng tạo, sát thực tế, đạt kết quả tốt; chất lượng huấn luyện tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang TP từng bước được nâng lên. Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, hằng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao (trong đó, thanh niên nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chiếm tỷ lệ cao, luôn dẫn đầu cả nước).

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh TP vững mạnh “mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận, quần chúng, dân tộc, tôn giáo, chính sách đối với người có công, hậu phương quân đội và công tác đền ơn đáp nghĩa. Tham gia hỗ trợ xây dựng các công trình văn hóa trên tuyến biên giới, hải đảo đảm bảo chất lượng, ý nghĩa thiết thực. Tổ chức tốt việc giao lưu, kết nghĩa, thăm, tặng quà, khám bệnh phát thuốc cho các đơn vị, địa phương nước bạn Campuchia, góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Phối hợp tổ chức tốt công tác đón tiếp các đoàn quân sự nước ngoài đến thăm, làm việc với TPHCM và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, bảo đảm an toàn, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế…

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo