Thứ Hai, ngày 5 tháng 6 năm 2023

Quận 5: 14/14 phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở mức độ 3

6 tập thể có thành tích tốt trong hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2023 nhận khen thưởng tại hội nghị
(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 16/3, UBND Quận 5 tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng xã hội học tập, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục năm 2022.

Trong năm 2022, phong trào xây dựng xã hội học tập gắn kết chặt chẽ với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng khu phố văn hóa, phường văn minh đô thị, phát huy, nhân rộng các mô hình học tập tốt, gia đình hiếu học, giáo viên giỏi, học sinh giỏi, gương người tốt - việc tốt trong công tác khuyến học, khuyến tài. Công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể được đẩy mạnh, phát huy được nguồn lực xã hội để cùng tham gia tổ chức hoạt động xây dựng xã hội học tập tại Quận 5.

Năm 2022, toàn quận trao 2.900 suất học bổng với tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng; khen thưởng học sinh giỏi 3.881 suất, tổng số tiền hơn 738 triệu đồng. Bên cạnh đó, quận cũng đã triển khai Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030”; Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030”; phát động phong trào thi đua, tổ chức cuộc vận động để thúc đẩy học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, gắn kết với phong trào xây dựng cộng đồng học tập cấp thành phố, quận, phường.

Quận 5 đã có 14/14 phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 14/14 phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3; 14/14 phường đạt chuẩn phổ cập bậc trung học (theo tiêu chuẩn của TPHCM); 11/14 phường đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Dịp này, UBND Quận 5 khen thưởng 6 tập thể, 11 cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng xã hội học tập; 8 tập thể có thành tích tốt trong hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2023.

Mai Khuê


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo