Thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2024

TPHCM rà soát chấn chỉnh hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, trải nghiệm, hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp

Các em học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm tại Đường sách TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 20/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM đã có văn bản gửi các đơn vị giáo dục toàn TP về việc thực hiện rà soát chấn chỉnh hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, trải nghiệm, hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM.

Căn cứ tình hình thực tế, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, trải nghiệm, hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp tại các cơ sở giáo dục hiện nay. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị rà soát, triển khai thực hiện các nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ.

Đối với các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, phải đảm bảo tính thiết thực, gắn với những mục tiêu, nội dung giáo dục cụ thể, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông; chú trọng công tác an toàn, hiệu quả trong quá trình tổ chức; hạn chế tổ chức toàn trường, nhiều khối hoặc quá đông học sinh trong cùng một thời điểm.

Đối với các hoạt động giáo dục thuộc chương trình, kế hoạch giáo dục do các cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt. Khối giáo dục mầm mon: Thực hiện theo văn bản số 5340/SGDĐT-GDMN ngày 30/12/2022 của Sở GD-ĐT về hướng dẫn thực hiện nội dung hoạt động giáo dục trải nghiệm ngoài nhà trường đối với cơ sở giáo dục mầm non.

Giáo dục Tiểu học: Thực hiện theo văn bản số 3446/GDĐT-TH ngày 26/9/2019 về hướng dẫn thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020 – 2021; trong quá trình tổ chức, cần đảm bảo an toàn cho học sinh tham gia và không tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh ra khỏi TPHCM.

Giáo dục Trung học: Thực hiện theo văn bản số 3468/SGDĐT-GDTH ngày 22/9/2022 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp; hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp trong trường trung học năm học 2022 – 2023.

Giáo dục thường xuyên: Trung tân GDNN – GDTX: Thực hiện theo văn bản số 4748/SGDĐT-GDTXCNĐH ngày 01/12/2022 về hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập trong chương trình GDTX cấp THPT. Xây dựng kế hoạch, thực hiện chương trình, thời gian tổ chức phù hợp với mục tiêu giáo dục, nội dung các môn học, hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục thường xuyên (bao gồm Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; phân hiệu có giáo dục thường xuyên) theo quy định của Bộ GD-ĐT.

M.Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo