Chủ Nhật, ngày 28 tháng 5 năm 2023

TPHCM tập trung phát triển dữ liệu số

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của TPHCM” và Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh” năm 2023.

Theo đó, năm 2023, TPHCM tập trung phát triển dữ liệu số, cơ quan nhà nước tập trung vào các hoạt động phát triển, kết nối, chia sẻ, khai thác, phần tích dữ liệu phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số với các định hướng trọng tâm.

Cụ thể, người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Doanh nghiệp được khai thác dữ liệu, dữ liệu mở do cơ quan nhà nước cung cấp (thuộc danh mục dữ liệu theo quy định) để phục vụ sản xuất, kinh doanh. Cơ quan nhà nước sử dụng dữ liệu từ các hệ thống thông tin theo thời gian thực để hỗ trợ công tác thống kê, báo cáo, ra quyết định, giảm thiểu hoạt động báo cáo thủ công giữa các cấp.

TPHCM thuộc nhóm 5 địa phương đứng đầu về chuyển đổi số. 100% thủ tục hành chính trong danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn TP đã được UBND TP phê duyệt phải được áp dụng. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 60%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành TP, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 50%, 40%, 35%.

Đồng thời, 100% các đơn vị; cán bộ, công chức lãnh đạo; cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại các đơn vị áp dụng chữ ký số trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử trừ các văn bản chứa bí mật nhà nước. Kinh tế số đóng góp vào GRDP của TP đạt 19%.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo