Thứ Sáu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Kế hoạch 54-KH/BTCTU ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM về Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

Tin khác

Thông báo