Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế

(Thanhuytphcm.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 179/CĐ-TTg về việc thể chế hóa Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 4/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế.

Công điện nêu rõ, để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế cho nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh nhất là tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Y tế, chủ tịch UBND các tỉnh thành, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập phải tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Chính phủ và nhân dân để khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị y tế. Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, làm ảnh hưởng đến công tác khám bệnh, chữa bệnh của người dân.

Trước thực trạng đó, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, trên cơ sở thống nhất của các thành viên Chính phủ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế tập trung chỉ đạo khẩn trương xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thể chế hóa Nghị quyết số 30. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, hoàn thành trước ngày 10/4/2023.

Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan ban hành các văn bản cần thiết khác thuộc thẩm quyền. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra chậm trễ ban hành các văn bản trên. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc Bộ Y tế triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo