Thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024

Văn bản 3822/UBND-KT ngày 20 tháng 6 năm 2017 của UBND TPHCM về triển khai công tác tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 13 năm 2017 (ITE HCMC 2017)

Tin khác

Thông báo