Thứ Sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023

Thông báo Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa VIII

Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa VIII ngày 14-10-2009 đã tập trung thảo luận Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TP 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2009; xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ IX và bàn công tác cán bộ.

Hội nghị thống nhất nhận định: Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động tiêu cực, ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP, song nhờ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Đảng bộ, chính quyền TP, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự năng động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp đã ổn định sản xuất - kinh doanh, từng bước phục hồi kinh tế TP, với tốc độ tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt kết quả thiết thực; công tác phòng chống dịch bệnh được tập trung thực hiện quyết liệt đã hạn chế được sự lây lan dịch bệnh trên địa bàn; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vụ đình công được thực hiện thường xuyên, kịp thời; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhất là khu vực công nghiệp, dịch vụ vẫn còn chậm so với những năm gần đây; nguồn thu ngân sách giảm đã ảnh hưởng đến khả năng cân đối ngân sách chi cho đầu tư phát triển; những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sản xuất bị thu hẹp đã làm cho đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Hội nghị đã thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đề ra trong 3 tháng cuối năm 2009.

Hội nghị đã quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ IX; bầu bổ sung 1 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy phân tích sâu những kết quả, kinh nghiệm, nhất là những chuyển biến tích cực trong việc phục hồi kinh tế TP, những khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân chủ quan của những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2009. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2010 - 2015 theo tinh thần Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 4-8-2009 của Bộ Chính trị; đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa X, các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến Đại hội XI của Đảng và Kết luận số 40-KL/TU ngày 28-11-2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa VIII về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. Trong đó, tập trung chỉ đạo sơ kết rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình kích cầu đầu tư và tiêu dùng của TP; huy động các nguồn vốn đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển, đẩy mạnh tiến độ thi công, đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm, các chương trình xây dựng nhà ở cho công nhân, ký túc xá sinh viên, nhà tái định cư, nhà ở xã hội, chuẩn bị khởi công các công trình mới; tập trung rà soát, điều chỉnh, kiên quyết bãi bỏ những thủ tục hành chính trong thẩm quyền để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư phát triển TP, kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất - kinh doanh và giải quyết việc làm mới cho người lao động mất việc; chủ động hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế, của các doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế thế giới; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo ổn định đời sống cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; tích cực chuẩn bị kế hoạch phục vụ tết cổ truyền của dân tộc; tăng cường các biện pháp chủ động phòng chống dịch cúm A/H1N1, dịch sốt xuất huyết, không để lây lan dịch bệnh trên địa bàn; thực hiện nền nếp công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định, đồng thời coi trọng thực hiện các giải pháp phòng ngừa, hạn chế các vụ đình công phát sinh trong những tháng cuối năm; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm thấp tai nạn giao thông, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Để góp phần cùng cả nước thực hiện có hiệu quả mục tiêu phục hồi nền kinh tế, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, chủ động phòng ngừa tái lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, Ban Chấp hành Đảng bộ TP kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân TP tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực thực hiện đạt kết quả cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP năm 2009, để thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng, 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ VIII trong nhiệm kỳ 2006 - 2010.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TPHCM KHÓA VIII

Tin khác

Thông báo