Thứ Tư, ngày 24 tháng 7 năm 2024

Thông báo Hội nghị Thành ủy (khóa IX) lần thứ 2

Hội nghị Thành ủy (khóa IX) lần thứ 2 tiến hành trong ngày 02 tháng 12 năm 2010 đã tập trung thảo luận Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

Hội nghị đã tập trung kiểm điểm việc thực hiện Kết luận Hội nghị Thành ủy (khóa VIII) lần thứ 18 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thống nhất nhận định : Trong năm 2010, kinh tế thế giới phục hồi, nhưng chưa vững chắc, tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với những khó khăn trong nước đã tác động bất lợi đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, song nhờ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự năng động, sáng tạo của các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, từng bước phục hồi nhịp độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 11,5% so với năm 2009 (cùng kỳ tăng 8,7%), bằng 1,71 lần tốc độ tăng của cả nước, trong đó, dịch vụ tăng 11,9%; công nghiệp - xây dựng tăng 11,3%; nông nghiệp tăng 5,2%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 20,1%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng nâng tỷ trọng ngành công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ cao cấp, giảm dần các ngành công nghiệp thâm dụng lao động, phát triển nông nghiệp đô thị; kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể được củng cố và phát huy vai trò nòng cốt trong việc ổn định, phát triển sản xuất - kinh doanh, bình ổn thị trường; hoạt động đối ngoại và hợp tác kinh tế với các tỉnh được mở rộng; quản lý và phát triển đô thị đạt một số kết quả thiết thực; hoàn thành đưa vào sử dụng một số công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện dân sinh; khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế,… có bước phát triển tích cực; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên, kịp thời; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm và chương trình giảm nghèo theo tiêu chí mới, góp phần cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân.

Hội nghị nhận định kết quả đạt được chưa tương xứng với khả năng nguồn lực của thành phố, việc thực hiện một số chỉ tiêu : tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch ở đô thị; tỷ lệ xử lý nước thải y tế và tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường chưa đạt kế hoạch đề ra; công tác cải cách hành chính và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt hiệu quả chưa cao; việc xử lý các vấn đề xã hội bức xúc, nhất là ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, tình trạng lún sụp trên một số tuyến đường, tệ nạn đua xe chưa hiệu quả; an ninh, trật tự còn diễn biến phức tạp; đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn.

Hội nghị thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2011. Trong đó, tập trung các giải pháp đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tế thành phố, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, bình ổn thị trường, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế 9 ngành dịch vụ chủ yếu, 4 ngành công nghiệp trọng yếu, phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, gắn với bảo vệ môi trường và cải thiện dân sinh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; chăm lo giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao những kết quả đạt được, đặc biệt là những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kịp thời bổ sung cơ chế, giải pháp thiết thực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để ổn định, phát triển sản xuất - kinh doanh; Đồng chí phân tích sâu những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. Trên cơ sở dự báo những khó khăn, thách thức, có mặt gay gắt hơn. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục ngay các mặt yếu kém, tập trung tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX thành các chương trình, kế hoạch, bổ sung cơ chế, giải pháp, nhất là việc tạo vốn, huy động vốn đầu tư phát triển, triển khai thực hiện, điều hành quyết liệt có hiệu quả ngay từ quý đầu, năm đầu của nhiệm kỳ, đặc biệt là 6 chương trình đột phá, nhằm đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu, tái cấu trúc kinh tế thành phố từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, phát triển nhanh các ngành, lĩnh vực kinh tế có hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng cao, phát triển mạnh mẽ hệ thống phân phối, tạo nguồn hàng hóa dịch vụ phong phú, bình ổn thị trường; bố trí vốn hợp lý, kịp thời các công trình trọng điểm, vốn chuẩn bị đầu tư, bồi thường tái định cư để giải phóng mặt bằng; mở rộng hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với các tỉnh, thành phố; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quản lý thành phố có quy mô dân số lớn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; từng bước kéo giảm ùn tắc giao thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường; giải quyết có hiệu quả tình trạng lún sụp trên địa bàn; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo Tết Kỷ Mão cho đồng bào thành phố theo tinh thần : đoàn kết, vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm; đặc biệt là công nhân, diện chính sách, hộ nghèo; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong mọi tình huống.

Năm 2011 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố kêu gọi toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực vượt qua mọi khó khăn, đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, nhằm tạo thế và lực cho sự phát triển bền vững của thành phố những năm tiếp theo.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA IX

Tin khác

Thông báo