Thứ Sáu, ngày 8 tháng 12 năm 2023

Thông báo Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX

Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX họp ngày 29 và sáng ngày 30 tháng 9 năm 2014 đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2014; cho ý kiến về Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ thành phố; kết quả thực hiện Kết luận số 72 của Ban Thường vụ Thành ủy về các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì và kết luận Hội nghị.

1. Chín tháng đầu năm 2014, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội cả nước và thành phố, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm 2013. Tình hình sản xuất - kinh doanh từng bước phục hồi, khu vực dịch vụ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, sản xuất công nghiệp có dấu hiệu khởi sắc, thu hút vốn đầu tư nước ngoài và trong nước đầu tư lĩnh vực công nghệ cao đạt khá; nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình bình ổn thị trường gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, mở rộng thị trường trong nước; chương trình kết nối ngân hàng với doanh nghiệp đạt kết quả thiết thực; thu ngân sách đạt khá cao; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,41% so cuối năm 2013, góp phần tích cực cùng cả nước thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Công tác quản lý và phát triển đô thị đạt nhiều kết quả; tập trung thi công các công trình hạ tầng giao thông, thoát nước, nhà ở,…; thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Văn hóa - xã hội có tiến bộ; giáo dục và đào tạo được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là hệ mầm non; chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, từng bước giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện; tổ chức tốt các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo diện chính sách và người nghèo, tạo được sự lan tỏa, quan tâm và chia sẻ của xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp gặp nhiều trở ngại trong mở rộng thị trường xuất khẩu; tăng trưởng tín dụng thấp và chưa có dấu hiệu khởi sắc; chậm đầu tư công nghiệp hỗ trợ; chất lượng nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, các chính sách và giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất – kinh doanh, đổi mới thiết bị, công nghệ chưa mạnh, hiệu quả chưa cao; chương trình giảm hộ nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao; vấn đề dự án “treo”, nhà ở, nước sạch, nước hợp vệ sinh, ngập nước, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường,… vẫn gây bức xúc trong nhân dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp.

Hội nghị thống nhất nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2014: tập trung tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất, mở rộng thị trường; thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, giảm tỷ lệ nợ xấu; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư. Triển khai các biện pháp khai thác, quản lý nguồn thu, phấn đấu thực hiện vượt chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2014. Tập trung cải cách hành chính, nỗ lực giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng các dự án, công trình trong kế hoạch năm 2014, chú trọng các công trình chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đẩy mạnh thực hiện chương trình an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế - văn hóa - xã hội với các địa phương trong và ngoài nước. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Hội nghị đã cho ý kiến về Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ thành phố. Đề cương chi tiết là định hướng quan trọng cho việc chuẩn bị báo cáo chính trị trình Đại hội X Đảng bộ thành phố đạt yêu cầu với chất lượng cao, đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, khuyết điểm và nhất là nguyên nhân chủ quan của các khuyết điểm; gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố với thực hiện Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Trung ương khóa XI, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo xây dựng, phát triển, bảo vệ thành phố trong nhiệm kỳ tới. Hội nghị đã tập trung cho ý kiến về tư tưởng chỉ đạo, định hướng xây dựng Báo cáo chính trị; chủ đề của Đại hội (cũng là tiêu đề của Báo cáo chính trị); phương châm chỉ đạo Đại hội; kết cấu và những nội dung đánh giá tổng kết nhiệm kỳ 2010 - 2015; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 với quyết tâm “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn với khu vực và cả nước; từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á; góp phần tích cực đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” như Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị xác định. Hội nghị giao cho Tiểu ban Nội dung tiếp thu ý kiến của Thành ủy, tiếp tục nghiên cứu, biên soạn nội dung Báo cáo Chính trị báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, trình Thành ủy đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian.

3. Ý thức sâu sắc trách nhiệm trước Trung ương, trước nhân dân và Đảng bộ thành phố, với quyết tâm chính trị cao, Ban Thường vụ Thành ủy đã nêu gương, chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhóm giải pháp theo Kết luận 72 nhằm khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau khi kiểm điểm tự phê bình, tiếp thu phê bình đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nhìn chung, trong quý III năm 2014, cùng với việc tiếp tục ban hành và triển khai thực hiện các đề án, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhóm giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình; đã tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo; tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho các đồng chí Thành ủy viên khóa IX, cán bộ nguồn quy hoạch Thành ủy khóa X và những năm tiếp theo, thiết thực chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện một số đầu việc còn chậm; kết quả thực hiện có mặt còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Hội nghị đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy cần chú trọng chỉ đạo đánh giá hiệu quả, mức độ tác động của các đề án, quy định, kế hoạch, hướng dẫn đã ban hành.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao nỗ lực vượt bậc của các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội đã lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội đạt được những kết quả và chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, so với điều kiện, tiềm năng phát triển của thành phố, so với mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố thì những kết quả đạt được chưa đáp ứng yêu cầu của Đảng bộ và nguyện vọng của nhân dân thành phố. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy nghiêm túc tự phê bình, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội nghị, tập trung khắc phục hạn chế, yếu kém. Đồng chí nhấn mạnh, các cấp ủy đảng, chính quyền phải quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp: tập trung cho công tác cải cách hành chính với thước đo quan trọng là mức độ hài lòng của người dân, khắc phục có hiệu quả tình trạng gây phiền hà cho tổ chức và công dân; hỗ trợ giải quyết khó khăn trong hoạt động của doanh nghiệp; thực hiện quyết liệt các giải pháp để hoàn thành việc cung cấp nước sạch cho hộ dân đô thị và nước hợp vệ sinh cho hộ dân nông thôn; nỗ lực giải quyết tình trạng ngập nước; phấn đấu để cơ bản hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sớm nhất trong 2015; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu địa phương trong công tác quản lý, giáo dục, bố trí, sắp xếp hợp lý cán bộ, công chức, đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị thường xuyên, từ nay đến Đại hội X Đảng bộ thành phố, cần chỉ đạo rà soát, tập trung lãnh đạo với quyết tâm chính trị cao, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố đề ra.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy qua nghiên cứu, góp ý Đề cương Báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ thành phố, cần nghiên cứu những định hướng cơ bản về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2020 của thành phố, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị văn kiện đại hội đảng bộ tại địa phương, đơn vị và chỉ đạo chuẩn bị văn kiện đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 với tinh thần cầu thị, thực hiện thật tốt việc tổ chức lắng nghe ý kiến góp ý của các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân bằng hình thức thiết thực.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ lãnh đạo, quản lý với quyết tâm chính trị và tinh thần trách nhiệm cao nhất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015); 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; tích cực chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội X Đảng bộ thành phố và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA IX

Tin khác

Thông báo