Chủ Nhật, ngày 18 tháng 4 năm 2021

Môi trường - Đô thị

Chợ tự phát - Rác về đâu?

Cập nhật 18:07 21-05-2020

Kịch bản: Nghi Vân

Diễn viên: Thảo Khương - Minh Nguyễn - Thiên Phan

HIệu ứng âm thanh: Thành Long

Hiệu ứng hình ảnh: Anh Tuấn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Xã hội

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Môi trường - Đô thị

Thông báo