Thứ Sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021

Môi trường - Đô thị

Lãng phí thực phẩm – hiểm họa ô nhiễm môi trường !

Cập nhật 17:40 30-04-2020

 

 

Kịch bản : Minh Vân

DIễn Viên : Lê  Phú , Phong Trần

Hiệu ứng audio: Thành Long

Hiệu ứng hình ảnh: Anh Tuấn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Xã hội

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Môi trường - Đô thị

Thông báo