Thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024

Xây dựng Đảng

Những yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại, ngoại giao trong thời đại ngày nay

Cập nhật 19:47 12-05-2024

(Thanhuytphcm.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở: “Nước ta là một bộ phận của thế giới, mọi việc trong thế giới đều có quan hệ với nước ta, việc gì trong nước ta cũng quan hệ với thế giới”.

Trong bối cảnh hội nhập toàn diện, sâu rộng với thế giới, Việt Nam đã là một quốc gia chủ động, tích cực thực hiện công tác đối ngoại, ngoại giao. Để đạt được những thành quả tích cực trong công tác đối ngoại, Việt Nam cần nhận thức rõ những cơ hội, thách thức, trên cơ sở đó triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của đất nước.

Trang tin điện tử Đảng bộ TPHCM trân trọng trích tổng hợp nội dung “Thời đại ngày nay và yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại, ngoại giao” trong cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trâm Anh - Minh Trường - Anh Sa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Xây dựng Đảng

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Nhân sự mới

Văn hóa

Du lịch - Khám phá

Giao thông - Hạ tầng

Môi trường - Đô thị

Pháp luật

Thể thao

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Thông báo