Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở 8 ngành giai đoạn 2020 - 2035 và Đại học chia sẻ

Cập nhật 08:09 02-05-2021

Thực hiện: Quyển Nhi, Viết Trung

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Xây dựng Đảng

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Nhân sự mới

Văn hóa

Du lịch - Khám phá

Giao thông - Hạ tầng

Môi trường - Đô thị

Pháp luật

Thể thao

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Thông báo