Thứ Bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2024

Môi trường - Đô thị

Khi nắp cống cũng "lên tiếng" vì môi trường !

Cập nhật 21:38 28-03-2020

Kịch bản: Minh Trần
Diễn viên: Phương Minh - Thảo Thảo
Hiệu ứng âm thanh : Thành Long
Hiệu ứng hình ảnh: Anh Tuấn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Nhân sự mới

Văn hóa

Du lịch - Khám phá

Giao thông - Hạ tầng

Môi trường - Đô thị

Pháp luật

Thể thao

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Thông báo