Chủ Nhật, ngày 18 tháng 4 năm 2021

Môi trường - Đô thị

Khi nắp cống cũng "lên tiếng" vì môi trường !

Cập nhật 21:38 28-03-2020

Kịch bản: Minh Trần
Diễn viên: Phương Minh - Thảo Thảo
Hiệu ứng âm thanh : Thành Long
Hiệu ứng hình ảnh: Anh Tuấn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Xã hội

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Môi trường - Đô thị

Thông báo