Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các Giải thưởng sáng tạo TPHCM giai đoạn 2020 - 2030

Cập nhật 21:30 02-04-2021

Thực hiện: Trung Nguyễn, Quyển Nhi, Viết Trung

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Nhân sự mới

Văn hóa

Du lịch - Khám phá

Giao thông - Hạ tầng

Môi trường - Đô thị

Pháp luật

Thể thao

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Thông báo