Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Xã hội

Ô nhiễm trong thang máy: Thói quen nhỏ - Hậu quả lớn !

Cập nhật 17:40 05-09-2019

Kịch bản: Vân Thùy

Diễn viên: Minh Phương - Thảo Ngọc

Dàn dựng nội dung: Anh Sa

Hiệu ứng âm thanh: Thành Long

Ảnh: Anh Tuấn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Xây dựng Đảng

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Nhân sự mới

Văn hóa

Du lịch - Khám phá

Giao thông - Hạ tầng

Môi trường - Đô thị

Pháp luật

Thể thao

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Thông báo