Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Chủ động tham mưu, thực hiện đầy đủ các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM và đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM tham dự tại điểm cầu TPHCM trong Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức ngày 10/7

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 10/7, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành Kiểm tra của Đảng bộ TPHCM đã chủ động tham mưu, thực hiện đầy đủ các quy định của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; các chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhất là việc phối hợp thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ TP và việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thực hiện giám sát chuyên đề đối với 330 tổ chức đảng, 332 đảng viên

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đơn vị đã chủ động tham mưu, xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy năm 2024 ngay trong tháng 12/2023. Cùng với đó là chỉ đạo ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc Thành ủy triển khai, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường tổ chức giám sát chuyên đề, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với những địa phương, đơn vị có nhiều thông tin phản ánh, những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm. Đồng thời xem xét, thi hành kỷ luật nghiêm minh các trường hợp vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; tiếp tục phối hợp tốt với cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để tiếp nhận thông tin, kiểm tra, làm rõ, xử lý đối với nhiều trường hợp đảng viên vi phạm pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các địa phương, đơn vị đã hoàn thành kiểm tra đối với 464 tổ chức đảng, 1.224 đảng viên; giám sát đối với 325 tổ chức đảng, 936 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức đảng, 19 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 4 tổ chức đảng, 157 đảng viên. Đối với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy các địa phương, đơn vị đã hoàn thành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 54 tổ chức đảng, 121 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 563 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 79 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 638 tổ chức đảng, 233 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng về thu chi ngân sách đối với 16 tổ chức đảng. Bên cạnh đó là thực hiện giám sát chuyên đề đối với 330 tổ chức đảng, 332 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức, 108 đảng viên.

Một trong những kết quả nổi bật khác là để cụ thể hóa việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và triển khai thực hiện chủ đề năm 2024 của Đảng bộ TPHCM: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định số 1793-QĐ/TU, ngày 1/2/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về chế độ tự kiểm tra, giám sát, để phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội.

Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những mặt đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ TPHCM vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, tiến độ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng và giám sát chuyên đề còn chậm. Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên thông qua việc khảo sát địa bàn, giám sát chuyên đề, các nguồn thông tin, dư luận, đơn thư khiếu nại, tố cáo,... chưa đạt yêu cầu.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong 6 tháng cuối năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp đề ra một số nội dung trọng tâm. Trong đó, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương về công tác tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng với đó là chuẩn bị một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát để tham mưu, phục vụ đại hội Đảng các cấp; thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 đã đề ra. Tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến sai phạm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An; phối hợp với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, viện kiểm sát, tòa án, thi hành án để xem xét, xử lý theo quy định đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm pháp luật.

Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng ngành, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự của ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp; phối hợp với ban tổ chức cấp ủy thực hiện việc luân chuyển cán bộ các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra và ngược lại; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp theo quy định.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo