Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Công tác xây dựng Đảng là nền tảng để triển khai nhiệm vụ chính trị

Các đại biểu tham dự hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 4/7, Quận ủy Quận 4 tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 4 lần thứ 17 khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Quốc Thái, Bí thư Quận ủy Quận 4; Lý Tấn Hòa, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Lê Văn Chiến, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 4.

Triển khai nhiều giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Báo cáo về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 6 tháng đầu năm của Quận 4 cho biết, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quận và cơ sở tiếp tục được quan tâm thực hiện; quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nghiêm túc rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng công tác, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ gắn với quy hoạch, đào tạo và bố trí cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy trình; cán bộ được bổ nhiệm đủ tiêu chuẩn và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Lãnh đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận và cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hiện, quận đã thành lập các Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 4 lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Về kinh tế, trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận ước đạt 24.400,89 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 668,638 tỷ đồng, đạt 48,9% kế hoạch, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng giá trị ngành dịch vụ ước đạt 23.265,886 tỷ đồng, đạt 49,3% kế hoạch, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số vốn đầu tư công năm 2024 của quận là 244,947 tỷ đồng cho 22 dự án trên địa bàn quận. Tính từ đầu năm đến nay quận đã thực hiện giải ngân 74,068 tỷ đồng (đạt 30,24%); ước giải ngân đến cuối tháng 6 năm 2024 là 78,457 tỷ đồng (đạt 32,03%).

Bí thư Quận ủy Quận 4 Nguyễn Quốc Thái phát biểu tại hội nghị Bí thư Quận ủy Quận 4 Nguyễn Quốc Thái phát biểu tại hội nghị

Tình hình kinh tế - xã hội Quận 4 đạt một số kết quả khả quan; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoàn thành chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự cả 2 cấp. Lãnh đạo tổ chức tốt thành lập, chia tách, sáp nhập khu phố tại 13 phường. Tập trung lãnh đạo thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của các dự án; đẩy mạnh sắp xếp trật tự lòng đường, vỉa hè, giải quyết vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, cấp ủy đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quận 4 gắn với chủ đề năm 2024 “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”.

Đề ra các giải pháp quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ Quận ủy Quận 4 đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai các giải pháp kinh tế văn hóa xã hội bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quân sự địa phương gắn với chủ đề năm 2024. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2024 được Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ đạt nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh kết quả đạt được, quận cũng đã nhìn nhận những mặt còn hạn chế, do đó, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận, người đứng đầu cấp ủy tiếp tục đề ra các giải pháp để khắc phục, điều chỉnh chỉnh thực hiện tốt hơn chỉ tiêu Nghị quyết đại hội quận đã đề ra, để kết quả đạt được bền vững hơn trong 6 tháng cuối năm và định hướng cho những năm kế tiếp.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu chỉ đạo hội nghị Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu chỉ đạo hội nghị

Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đề nghị Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 4 lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền khẩn trương rà soát chương trình, kế hoạch công tác năm 2024, gắn với rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025. Từ đó, đề ra các giải pháp quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn nhằm thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ năm 2024, tạo đà vững chắc cho năm 2025 và làm cơ sở thực tiễn để đề xuất lượng giá các chỉ tiêu cho giai đoạn 2025-2030 gắn với các chương trình chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 4 cần nghiên cứu sâu sắc về chính trị, ý nghĩa về mặt xã hội, giá trị việc phục vụ nhân dân, vận động nhân dân, phát huy tinh thần của nhân dân trong xây dựng khối đại đoàn kết. Theo đó, cần phải tích hợp đầy đủ các chủ trương, văn bản mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của TP, gắn liền với việc thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Thành ủy, HĐND, UBND và tiếp tục cụ thể hóa, đưa Nghị quyết 98 sát với tình hình thực tiễn của quận 4.

“Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy cần tập trung tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tiếp tục rà soát, hoàn thiện và thực hiện các khâu trong công tác cán bộ, chuẩn bị kế hoạch nhân sự của đại hội đảng bộ quận, kế hoạch nhân sự đại hội cấp ủy tổ chức Đảng trực thuộc. Đồng thời chuẩn bị toàn diện các điều kiện, bảo đảm đúng quy định và nguyên tắc cho Đại hội Đảng các cấp. Nghiên cứu, tiếp thu định hướng của TP để xây dựng chủ đề của Đại hội, quan điểm chỉ đạo, định hướng mục tiêu phát triển và các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá của Đại hội đại biểu Đảng bộ quận giai đoạn 2025-2030 phù hợp với điều kiện, nguồn lực, tình hình thực tiễn, bảo đảm sự thống nhất giữa chủ đề, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát và giải pháp, động lực để thực hiện” – đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Triển khai đồng bộ, toàn diện 10 nội dung công tác xây dựng Đảng

Về quá trình chỉ đạo, tổ chức Đại hội đảng các cấp từ quận đến cơ sở, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị Quận 4 cần chú ý gắn liền với triển khai các công trình chào mừng Đại hội và chú ý sản phẩm của các công trình chào mừng Đại hội là góp phần thúc đẩy để thực hiện trước một bước các dự kiến, chỉ tiêu của Đại hội đề ra, gắn liền với việc phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, phải giải quyết xác đáng các kiến nghị, đơn thư, khiếu nại của nhân dân. Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy cần quán triệt nghiêm túc, triển khai kịp thời, đầy đủ các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, TP, nhất là triển khai đồng bộ, toàn diện 10 nội dung công tác xây dựng Đảng, không xem nhẹ bất cứ nội dung nào, công tác xây dựng Đảng được coi là nền tảng để triển khai nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị, Quận ủy cần tập trung chỉ đạo, tăng cường về quản lý điều hành của chính quyền, tập trung có trọng tâm, trọng điểm, dứt điểm nhiều vấn đề, trong đó có quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, sớm khắc phục những hạn chế, sai phạm theo kết luận của cấp có thẩm quyền. Đồng thời, quan tâm quản lý nhà nước gắn liền với chỉ đạo việc chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao đạo đức, hiệu quả công vụ, gắn với việc đổi mới công tác dân vận chính quyền; quan tâm, giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân, doanh nghiệp, chú ý đến các chỉ số như thu ngân sách vượt chỉ tiêu, quan tâm tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư phát triển du lịch. Quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tỉ lệ giải ngân năm 2024 đạt trên 95%, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn,

Cạnh đó, quận cần quan tâm đúng mức đầu tư nguồn lực phát triển văn hóa – xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, triển khai các dự án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn quận, gắn với tập trung quản lý trật tự đô thị, xây dựng khu phố an toàn văn minh nghĩa tình, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước ngày càng thực chất hơn, hiệu quả gắn liền với các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Đảng, đất nước, TP và quận.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo