Thứ Tư, ngày 24 tháng 7 năm 2024

Quận 4: Tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân về công tác sắp xếp khu phố trên địa bàn

Đồng chí Lê Văn Chiến, Chủ tịch UBND Quận 4 phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 12/9, đồng chí Lê Văn Chiến, Chủ tịch UBND Quận 4 chủ trì cuộc họp thông qua dự thảo phương án sắp xếp khu phố trên địa bàn Quận 4.

Theo đó, trên cơ sở kế hoạch sắp xếp khu phố trên địa bàn Quận 4, UBND quận đã chỉ đạo UBND 13 phường xây dựng Đề án sắp xếp khu phố và tổ chức lấy ý kiến của toàn thể nhân dân trong khu vực. Đến nay, 13/13 phường đã hoàn thành Đề án sắp xếp khu phố và tổ chức lấy ý kiến nhân dân; kết quả có 44.878/48.158 hộ dân trên địa bàn 13 phường đồng thuận với Đề án sắp xếp khu phố, đạt tỷ lệ 93,18%.

Sau khi sắp xếp số hộ theo quy định, Quận 4 có 78 khu phố, tăng 21 khu phố so với trước đây; tổng số nhân sự sau khi sắp xếp khu phố dự kiến là 390 người, giảm 1.340 người so với trước đây. Sau khi thông qua dự thảo phương án sắp xếp khu phố, UBND quận sẽ xây dựng phương án tổng thể sắp xếp khu phố và báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Quận ủy. Sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Quận ủy, UBND quận hoàn chỉnh phương án tổng thể sắp xếp khu phố và lập tờ trình, gửi Sở Nội vụ TPHCM thẩm định để trình UBND TPHCM.

Đại diện Phòng Nội vụ Quận 4 thông tin kết quả việc sắp xếp khu phố trên địa bàn. Đại diện Phòng Nội vụ Quận 4 thông tin kết quả việc sắp xếp khu phố trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Chiến, Chủ tịch UBND Quận 4 ghi nhận và biểu dương các đơn vị thuộc quận, UBND 13 phường đã tập trung, nỗ lực thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp khu phố trên địa bàn, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Đồng chí cho biết, khi triển khai sắp xếp các khu phố sẽ gây không ít xáo trộn về nhân sự hoạt động không chuyên trách ở khu phố và tác động đến hoạt động của khu phố. Do đó, cần sự trách nhiệm và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. Công tác tuyên truyền, vận động, động viên nhân dân cần tiếp tục được tăng cường, duy trì thực hiện; tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân, đảm bảo hoạt động quản lý Nhà nước, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nguyên Tam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo