Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024

Thông báo 321/TB-VP ngày 4 tháng 5 năm 2017 thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, thu chi ngân sách thành phố tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2017

Tin khác

Thông báo