Thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2024

Thông báo 468-TB/VPTU ngày 5 tháng 5 năm 2017 thông báo kết luận của đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy tại cuộc họp về công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị chuyên đề IPU khu vực Châu Á – Thái Bình Dương về “Ứng phó với biến đổi khí hậu – hành động của các Nhà lập pháp nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững” tại thành phố Hồ Chí Minh

Tin khác

Thông báo