Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

Thông báo 420/TB-VP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Văn phòng UBND TPHCM về Nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa, về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố

Tin khác

Thông báo