Thứ Ba, ngày 3 tháng 10 năm 2023

Thông báo 605 – TB/VPTU ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Thành ủy TPHCM về Kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Tin khác

Thông báo