Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Xây dựng Đảng

[Video] Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc (phần 2)

Cập nhật 21:27 13-11-2022

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 12/11, tại Đà Nẵng, Báo Nhân dân phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị "Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc".

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao vai trò tiên phong, nòng cốt của hệ thống báo Đảng trong hệ thống báo chí cách mạng, tích cực đổi mới, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng. Tuy nhiên, báo Đảng vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập như thông tin còn chưa đa dạng, thiếu những bài chính luận, điều tra sắc sảo, tính dự báo chưa cao, một số cơ quan báo Đảng còn chậm đổi mới, chưa chủ động, thông tin còn một chiều, thiếu tính chiến đấu… Từ đó Thường trực Ban Bí thư đặt ra một số yêu cầu cho các cơ quan báo Đảng như: phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, xứng đáng là vũ khí sắc bén, ngọn cờ đầu, nòng cốt trong cả ba hình thái chủ yếu của công tác tư tưởng là tuyên truyền, lý luận và cổ động;...

Thực hiện: Lam Giang – Minh Trường

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo