Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Chính trị

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội

Cập nhật 22:07 23-06-2020

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 23/6, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy khóa IX về “phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Thành phố và phản bác các quan điểm sai trái”, đồng thời triển khai Đề án số 05 của Ban Thường vụ Thành ủy khóa X về “tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

Qua 5 năm thực hiện Đề án số 02, với sự chỉ đạo tập trung, sâu sát và kịp thời của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy Đảng của Thành phố đã xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình hành động về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nhiều nội dung cụ thể, tạo sự tác động tích cực, góp phần nâng cao nhận thức đến từng cán bộ, đảng viên đối với công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong toàn Đảng bộ Thành phố.

Các cấp ủy tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình; chủ động rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đánh giá và sắp xếp lại vị trí công tác của cán bộ, công chức; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ; ý thức cảnh giác, chủ động phòng, chống về những biểu hiện suy thoái trong nội bộ được nâng lên.

Các cơ quan báo chí trên địa bàn đã xây dựng nhiều tin, bài xoay quanh những nội dung có liên quan đến vấn đề “Đưa Nghị quyết vào cuộc sống”; từ năm 2014 đến nay đã có hơn 1.200 bài viết đấu tranh, phê phán trực diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; các cơ quan báo chí vào cuộc kịp thời trong việc phối hợp tuyên truyền vạch rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Từ năm 2014 đến nay, Thành phố đã phát hiện, ngăn chặn gần 350.000 tài liệu có nội dung xấu độc; triển khai đăng tải hơn 3.500 bài viết trên báo chí công khai; hơn 5.000 bài viết, tài liệu tuyên truyền và gần 90.000 bình luận phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc trên các trang mạng xã hội.

 

Thực hiện: Minh Hùng - Đức Minh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo