Thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024

Văn hóa

Tiếp tục sứ mệnh tổ chức phát triển và phổ biến tri thức

Cập nhật 19:43 27-12-2021

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 27/12/2021, Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại TPHCM tròn 45 tuổi. Đúng như tên gọi Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, các ấn phẩm của NXB luôn tôn trọng sự thật, trung thành với sự thật, thực hiện nhiều mảng đề tài khó, có hàm lượng khoa học cao.

Trải qua 45 năm hình thành và phát triển, tuy là một Chi nhánh có quy mô nhỏ, nhưng với sự nhiệt huyết, ham học hỏi của đội ngũ đã giúp đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ khá quan trọng với một mô hình tổ chức giống như một nhà xuất bản thu nhỏ, bao gồm: biên tập, phát hành, tổ chức in, chế bản, tài chính, hành chính và đối ngoại. Nhìn lại chặng đường lịch sử 45 năm để tiếp tục những bước đi chắc chắn, đầy tự hào cho thế hệ hôm nay, Chi nhánh tiếp tục sứ mệnh tổ chức phát triển và phổ biến tri thức, đổi mới mạnh mẽ về nội dung, thuyết phục về lập luận, thích ứng với phương thức xuất bản hiện đại, tiếp tục là vũ khí sắc bén, tiên phong trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị và khẳng định vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Thực hiện: Minh Châm – Minh Hiền –Thu Quỳnh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo