Thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2024

Chính trị

Phát huy vai trò động lực, đầu tàu của TPHCM trong phát triển đất nước

Cập nhật 11:06 19-10-2023

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 18/10, Đoàn công tác Nhóm 6 Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương làm việc với TPHCM về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ, TPHCM nhận nhiệm vụ 7/8 nội dung tổng kết của Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Đồng chí gợi mở các đại biểu thẳng thắn trao đổi, cung cấp thêm các cứ liệu cho đoàn khảo sát để chắt lọc những bài học kinh nghiệm quý giá phục vụ cho công tác tổng kết.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó trưởng Nhóm 6 Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương, Trưởng đoàn khảo sát, nhấn mạnh từ thực tiễn, kinh nghiệm phát triển đa dạng, phong phú của TPHCM qua 40 năm đổi mới đã góp phần cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn cho công tác tổng kết 40 năm đổi mới; bổ sung, hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về đường lối đổi mới của Đảng ta.

Thực hiện: Tâm Phúc – Hải Dương

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo