Thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024

Xã hội

Từ 10/7, người dân TPHCM được nhận gói hỗ trợ 886 tỉ đồng

Cập nhật 23:09 10-07-2021

(Thanhuytphcm.vn) - Việc chi gói hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 tại TPHCM sẽ được thực hiện vào tháng 7 và kết thúc trong tháng 8/2021.

HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM. Theo đó, ngân sách TP sẽ chi 886 tỉ đồng để hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM.

Để các chính sách đến với người dân kịp thời, đúng đối tượng, TPHCM sẽ tổ chức 4 đòan giám sát chặt chẽ để không thiếu xót trong quá trình thực hiện chính sách. Đồng thời, địa phương cần rà soát những người yếu thế, hỗ khó khăn bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn không thuộc 6 nhóm đối tượng được hỗ trợ để Thành phố có ý kiến đề xuất mức hỗ trợ.

Thực hiện: Tâm Phúc – Hải Dương

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo