Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Chính trị

Ngành Tuyên giáo chủ động đi trước, đoán trúng, tham mưu giải pháp hay

Cập nhật 16:38 30-07-2020
Phát huy truyền thống 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng, ngành Tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh, tích cực chủ động sáng tạo, đổi mới phương pháp, tăng tính chiến đấu và thuyết phục, năng lực dự báo và giải quyết tình hình, “đi trước, đoán trúng, giải pháp hay”, nhất là những tình huống phức tạp phát sinh, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ to lớn và đầy thách thức, khó khăn với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất.

thực hiện: Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo