Thứ Tư, ngày 24 tháng 7 năm 2024

Xã hội

Công tác tuyên giáo góp phần ổn định tư tưởng chính trị, tạo được niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận của xã hội

Cập nhật 08:33 09-01-2021

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 7/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo TP năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, ngành tuyên giáo thành phố đã đạt được nhiều thành tựu, đảm bảo được kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất; Góp phần đổi mới nâng cao chất lượng công tác tham mưu, công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, nâng cao hiệu quả đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Năm 2021, ngành tuyên giáo Thành phố triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ này, các cấp ủy, cơ quan tham mưu công tác tuyên giáo các cấp, mỗi cán bộ ngành tuyên giáo tập trung thực hiện 6 giải pháp trọng tâm.

Chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, công tác tuyên giáo đã đóng góp tích cực cho những kết quả mà Thành phố đạt được năm 2020. Công tác tuyên giáo cũng đã góp phần ổn định tư tưởng chính trị, tạo được niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo được sự thống nhất nội bộ và đồng thuận xã hội.

Trâm Anh – Minh Trường – Anh Sa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo