Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 3 lĩnh vực trọng tâm trong đẩy mạnh điều phối, liên kết vùng Đông Nam bộ

Cập nhật 13:31 19-07-2023

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 18/7, tại TPHCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đông Nam bộ, chủ trì Hội nghị lần thứ nhất của Hội đồng. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.

Hội đồng điều phối vùng Đông Nam bộ được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối, giải quyết những công việc quan trọng, liên quan về liên kết vùng, phát triển bền vững vùng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo các địa phương, các thành viên Hội đồng vùng tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, dự án để hoạt động liên kết vùng đảm bảo đồng bộ, nhất quán, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trước mắt tập trung thực hiện ba đột phá chiến lược, gắn với ba động lực tăng trưởng.

Thực hiện: Bảo Phương - Quốc Huy

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo